Etický kodex společnosti Grizz.cz s.r.o.

je seznam základních pravidel, která když budeme všichni dodržovat, dosáhneme lepších mezilidských vztahů a vybudujeme stabilní společnost, která bude poctivým partnerem pro všechny zákazníky, zaměstnance i dodavatele.

Naše týmová práce je základem úspěchu u zákazníka

Vztahy k zákazníkovi

- Nás a naše rodiny živí zákazník. Díváme se na výsledek naší práce jeho očima.

- Zákazník je pro nás na prvním místě, usilujeme o naplnění jeho očekávání. Při všech jednáních uplatňujeme korektnost, zdvořilost a vstřícnost.

- Co slíbíme, to dodržíme.

- Nepřijímáme dary, služby a jiná zvýhodnění, které ovlivňují naše rozhodování.

Hlavní zásady

- Kvalitní produkce je to jediné, co nás všechny živí.

- Pracujeme tak, jako bychom pracovali pro sebe, zákazník i spolupracovníci to ocení.

- Žijeme jen tehdy, když žije tým, podporujeme tým, tým podpoří nás.

- Jsme ochotni udělat něco navíc.

- Pracujeme ve shodě se zákony, předpisy a vnitřními normami firmy.

- Chráníme majetek firmy a zajišťujeme jeho účelné používání.

- Činnosti, které poškozují firmu, poškozují nás všechny, toho jsme si vědomi.

Komunikace

- Respektujeme své spolupracovníky. Komunikaci s nimi vedeme vždy tak, abychom napomohli řešit konkrétní situace ve prospěch celého týmu a zákazníka. Náš společný zájem je výš než můj momentální osobní prospěch. Nikdy nenapadnu svého partnera v komunikaci osobně.

- Podporujeme otevřenou komunikaci. Víme, že naslouchání partnerovi v komunikaci je minimálně tak důležité jako vyjadřování vlastních názorů.

- Nepřipouštíme chování odporující pravidlům etického chování a udržujeme jasné pracovní vztahy.

- Nebojíme se přiznat svou chybu. Přiznání chyby vždy uspoří mnoho energie při hledání její příčiny.  Vždy si vážíme toho, kdo to dokáže. Spolupracovníci rychle rozpoznají, kdo má tendenci své chyby skrývat různými výmluvami.

- Ochotně předáváme informace a své zkušenosti spolupracovníkům. Partnera neuvádíme v omyl.

 

Kvalita

- Zákazníky a dodavateli jsme si navzájem, svěřené činnosti plníme bez vyzvání, včas a předáváme práci hotovou napoprvé na 100 %. Jestliže nepředáme svou práci hotovou, neodvedli jsme svůj díl práce, tedy nesplnili svou zodpovědnost. Mí spolupracovníci se na splnění mého úkolu spoléhali a několik kolegů musí pak operativně řešit, jak napravit a dohnat nesplněný úkol. Tím vzniká chaos.

- Nepředáme nekvalitní práci k dalšímu zpracování a také, v zájmu kolektivu, vždy upozorníme na nekvalitní práci, kterou vidíme. Pokud se pokračuje dalšími operacemi na zmetku, výrazně se zvyšuje naše škoda a současně snižuje šance dodat kvalitní výrobek včas.

- Jsme si vědomi toho, že každá reklamace poškozuje našeho zákazníka i naši společnost finančně, ale také kazí naše jméno u zákazníků a ohrožuje pracovní místo mé i mých kolegů.

 

Konkurence

Konkurenční výhodou je stále kvalitnější výkon, svědomitost a odpovědnější přístup.

 

Životní prostředí

Dodržujeme pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

I při práci máme na paměti ochranu přírody.

 

Tento etický kodex nabývá platnosti 1.1.2017