Stany s ocelovou konstrukcí Pionýr a Rekreant. Kliknutím na obrázek se dostanete na e-shop k těmto stanům.

V druhé polovině minulého století byl velký boom pionýrských táborů. Tehdy pracovalo v kovodělném průmyslu mnohem víc zaměstnanců, než v dřevozpracujícím. Proto naši předkové vymysleli namísto podsad ocelové konstrukce. A jaké jméno jim asi tak dali? Ten menší bez předsíňky nazvali Pionýr, ten větší s předsíňkou Rekreant.

Naše šicí dílna měla v roce 2016 velkou poptávku po plachtách na tyto ocelové konstrukce. Bývalé pionýrské domy, dnes domy dětí a mládeže na svých táborech mají velké množství těchto konstrukcí a bylo velice složité sehnat nové plachty.

Zároveň potřebovali rozšířit kapacitu letních táborů a tak sháněli i tyto konstrukce, které už ale nikdo nevyráběl. Tak jsme to nakreslili, spočítali a vyrobili. Od té doby jsme jich prodali mnoho.

Tento typ stanu si pro svou uměleckou instalaci vybrala umělkyně Lucie Nováčková.